=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Εποξικός στόκος 2 συστατικών μεγάλης αντοχής σε θερμοκρασία & υγρασία συσκευασία 250 + 250 γραμμαρίων

8,50€

Προσοχή: Ερεθιστικό!
Ιδανική για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις, επισκευές σε όμοια και ανόμοια υλικά όπως ξύλα, μέταλλα, fiberglass, κεραμικά, δομικά υλικά, PVC και άλλα. 
Περιέχει τριαιθυλενοτετραμίνη και διεθυλενοτριαμίνη. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακρυά από τα παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Φοράτε κατάλληλη  προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

  • Μετά τη στερεοποίηση του µπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και να µορφοποιηθεί
  • Μεγάλη αντοχή σε οξέα, υψηλές θερµοκρασίες και υγρασία
  • Εξαιρετικά εύχρηστος


Τεμάχια:

  • Μοντέλο: MASTIC A+B
  • Βάρος αποστολής: 0.7 Κιλά

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr