=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Βερνίκι μωσαϊκών & μαρμάρων 1 λίτρο

14,50€

  Οδηγίες χρήσης:
Σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια, απλώνετε με ένα καθαρό πανί (που δεν αφήνει ίνες) και αφού στεγνώσει, δίνουμε έξτρα γυάλισμα με ένα στεγνό πανί ή πολύ ψιλό ατσαλόσυρμα.
Καλυπτικότητα ανά λίτρο: 40-70m2 ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ο χώρος εφαρμογής πρέπει να αερίζεται καλά.
Συστατικά, επικινδυνότητα και μέτρα προφύλαξης R10 Εύλεκτο.
R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R40 Ύποπτο καρκινογέννεσης.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακρόχροονες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S26/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S23Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / ακνεφώματα.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Περιέχει: Ξυλένιο, Τετραχλωροαιθυλένιο.
Κέντρο δηλητηριάσεων: 2107793777

Τεμάχια:

  • Μοντέλο: MAR015
  • Βάρος αποστολής: 1.8 Κιλά
  • Προέλευση: ΑΠΟΛΛΩΝ Ελλάδος

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr