=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

DRIVAPLAST Ελλάδος
Μοντέλο Προέλευση- Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος Τιμή
4032S DRIVAPLAST Ελλάδος Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 Ø40

Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 <=> Ø40

 
0,71€

Τεμάχια:

3245 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 45°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 45°

 
0,60€

Τεμάχια:

3290 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 90°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 90°

 
0,60€

Τεμάχια:

4032D DRIVAPLAST Ελλάδος Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 Ø40

Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 <=> Ø40

 
0,71€

Τεμάχια:

5032D DRIVAPLAST Ελλάδος Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 Ø50

Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 <=> Ø50

 
0,81€

Τεμάχια:

32HT DRIVAPLAST Ελλάδος Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32

Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32

 
0,81€

Τεμάχια:

4032A DRIVAPLAST Ελλάδος Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 Ø40 τύπου Αμερικής

Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 <=> Ø40 τύπου Αμερικής

 
0,71€

Τεμάχια:

5032A DRIVAPLAST Ελλάδος Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 Ø50 τύπου Αμερικής

Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32 <=> Ø50 τύπου Αμερικής

 
0,81€

Τεμάχια:

32TA DRIVAPLAST Ελλάδος Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32

Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø32

 
0,81€

Τεμάχια:

5040S DRIVAPLAST Ελλάδος Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 Ø50

Έκκεντρη συστολή σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 <=> Ø50

 
0,81€

Τεμάχια:

4045 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 45°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 45°

 
0,71€

Τεμάχια:

4090 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 90°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 90°

 
0,71€

Τεμάχια:

5040D DRIVAPLAST Ελλάδος Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 Ø50

Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 <=> Ø50

 
0,81€

Τεμάχια:

40HT DRIVAPLAST Ελλάδος Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

 
0,91€

Τεμάχια:

5040A DRIVAPLAST Ελλάδος Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 Ø50 τύπου Αμερικής

Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40 <=> Ø50 τύπου Αμερικής

 
0,81€

Τεμάχια:

40T DRIVAPLAST Ελλάδος Τάπα εισόδου καθαρισμού σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

Τάπα εισόδου καθαρισμού σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

 
0,91€

Τεμάχια:

40TA DRIVAPLAST Ελλάδος Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø40

 
0,91€

Τεμάχια:

5045 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 45°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 45°

 
0,81€

Τεμάχια:

5090 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 90°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 90°

 
0,81€

Τεμάχια:

7550D DRIVAPLAST Ελλάδος Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 Ø75

Διαστολή παλαιού τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 <=> Ø75

 
1,21€

Τεμάχια:

50HT DRIVAPLAST Ελλάδος Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

 
1,01€

Τεμάχια:

ID6708 DRIVAPLAST Ελλάδος Καπέλο εξαερισμού PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

Καπέλο εξαερισμού PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

 


Τεμάχια:

10050A DRIVAPLAST Ελλάδος Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 Ø100 τύπου Αμερικής

Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 <=> Ø100 τύπου Αμερικής

 
1,21€

Τεμάχια:

7550A DRIVAPLAST Ελλάδος Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 Ø75 τύπου Αμερικής

Συστολή νέου τύπου σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50 <=> Ø75 τύπου Αμερικής

 
1,01€

Τεμάχια:

50T DRIVAPLAST Ελλάδος Τάπα εισόδου καθαρισμού σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

Τάπα εισόδου καθαρισμού σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

 
1,01€

Τεμάχια:

50TA DRIVAPLAST Ελλάδος Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø50

 
1,01€

Τεμάχια:

6345 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63 45°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63 45°

 


Τεμάχια:

6390 DRIVAPLAST Ελλάδος Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63 90°

Γωνία σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63 90°

 


Τεμάχια:

63HT DRIVAPLAST Ελλάδος Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63

Ημιταύ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63

 


Τεμάχια:

63TA DRIVAPLAST Ελλάδος Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63

Ταυ σωλήνα αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 740 Ø63

 


Τεμάχια:Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr