= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Διακοσμητικά καρφιά

 
ID5363
Δείγματα διακοσμητικών καρφιών (ένα από κάθε μοντέλο) 17 τεμάχια

Δείγματα διακοσμητικών καρφιών (ένα από κάθε μοντέλο) 17 τεμάχια

MOD.5.25 ANTIQUE MOD.5.25 BLACK 859028 MOD.2.28 ANTIQUE MOD.2.28 BLACK 858030 MOD.1.30 ANTIQUE MOD.5.30 ANTIQUE MOD.5.30 BLACK MOD.1.30 BLACK...
17,00€
Τεμάχια:
MOD.5.25 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο αντικέ 25 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο αντικέ 25 χιλιοστά

Clavo mod.5 19213 25mm 18mm   6mm 2,7mm 0,8mm
0,60€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.5.25 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο μαύρο εποξικά βαμμένο 25 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο μαύρο εποξικά βαμμένο 25 χιλιοστά

Clavo mod.5 13407 25mm 18mm    6mm 2,7mm 0,8mm
0,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
859028
IBFM Ιταλίας
Διακοσμητικό καρφί μασίφ άβαφο με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ σιδήρου 28*28 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί μασίφ άβαφο με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ σιδήρου 28*28 χιλιοστά

1,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.2.28 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ 28 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ 28 χιλιοστά

Clavo mod.2 19211 28mm 21mm 7,5mm 2,7mm 0,9mm
0,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.2.28 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα μαύρο εποξικά βαμμένο 28 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα μαύρο εποξικά βαμμένο 28 χιλιοστά

Clavo mod.2 6136 28mm 21mm 7,5mm 2,7mm 0,9mm
0,35€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
858030
IBFM Ιταλίας
Διακοσμητικό καρφί μασίφ άβαφο με μεγάλο στρογγυλό κεφάλι αντικέ σιδήρου 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί μασίφ άβαφο με μεγάλο στρογγυλό κεφάλι αντικέ σιδήρου 30 χιλιοστά

1,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.1.30 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο αντικέ 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο αντικέ 30 χιλιοστά

Clavo mod.1 19209 30mm 21mm 7mm 2,7mm 0,9mm
0,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.5.30 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο αντικέ 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο αντικέ 30 χιλιοστά

Clavo mod.5 19214 30mm 21mm 28mm 2,7mm 1mm
0,70€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.5.30 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο εποξικά βαμμένο μαύρο 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο σφυρήλατο εποξικά βαμμένο μαύρο 30 χιλιοστά

Clavo mod.5 17551 30mm 21mm 28mm 2,7mm 1mm
0,65€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.1.30 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο εποξικά βαμμένο 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο εποξικά βαμμένο 30 χιλιοστά

Clavo mod.1 6134 30mm 21mm 7mm 2,7mm 0,9mm
0,40€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.1.40 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο αντικέ 40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι ημισφαίριο αντικέ 40 χιλιοστά

Clavo mod.1 19210 40mm 27mm 8mm 2,7mm 1,3mm
0,60€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.1.40 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Clavo mod.1 6135 40mm 27mm    8mm 2,7mm 1,3mm
0,50€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.2.40 ANTIQUE
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ 40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα αντικέ 40 χιλιοστά

Clavo mod.2 19212 40mm 24mm 9mm 2,7mm 1,3mm
0,85€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.2.40 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Clavo mod.2 6137 40mm 24mm 9mm 2,7mm 1,3mm
0,60€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.3.30 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα με εγκοπές μαύρο εποξικά βαμμένο 30 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα με εγκοπές μαύρο εποξικά βαμμένο 30 χιλιοστά

Clavo mod.3 17548 30mm 23,8mm 35mm 1mm
0,60€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.3.40 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα με εγκοπές μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο κεφάλι πυραμίδα με εγκοπές μαύρο εποξικά βαμμένο 40 χιλιοστά

Clavo mod.3 13405 40mm 23,8mm 35mm 1,2mm
0,75€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10
MOD.4.40 BLACK
AMIG Ισπανίας
Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο & αυλακώσεις εποξικά βαμμένο Ø40 χιλιοστά

Διακοσμητικό καρφί με μεγάλο στρόγγυλο κεφάλι μαύρο & αυλακώσεις εποξικά βαμμένο Ø40 χιλιοστά

Clavo mod.4 13406 40mm 30mm 13mm 3mm         
0,65€
Τεμάχια:
Ελάχιστα τεμάχια που μπορείτε να παραγγείλετε: 10

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr