=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Εύκαμπτοι σωλήνες αλουμινίου
Μοντέλο Προέλευση- Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος Τιμή
ID1820 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø50 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø50 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
8,40€

Τεμάχια:

ID1821 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø63 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø63 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
8,40€

Τεμάχια:

ID1822 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø75 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø75 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
6,05€

Τεμάχια:

ID6368 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø80 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø80 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
6,05€

Τεμάχια:

ID1823 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø100 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø100 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
4,54€

Τεμάχια:

AM100 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø100

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø100

 
1,21€

Τεμάχια:

ID1824 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø120 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø120 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
5,04€

Τεμάχια:

AM120 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø120

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø120

 
1,41€

Τεμάχια:

ID1825 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø125 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø125 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
5,44€

Τεμάχια:

AM125 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø125

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø125

 
1,51€

Τεμάχια:

3.176 ΔΕΛΤΑ Ελλάδος Συστολή σωλήνα εξαερισμού - αποροφητήρα Ø125  Ø100 πλαστική

Συστολή σωλήνα εξαερισμού - αποροφητήρα Ø125 <=> Ø100 πλαστική

 
1,50€

Τεμάχια:

ID1826 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø140 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø140 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
6,05€

Τεμάχια:

AM140 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø140

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø140

 
1,61€

Τεμάχια:

ID1827 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø150 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø150 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
6,05€

Τεμάχια:

AM150 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø150

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø150

 
2,02€

Τεμάχια:

10039A TZOVAPLAST Ελλάδος Συστολή αεραγωγών εξαερισμού Ø150 - Ø125

Συστολή αεραγωγών εξαερισμού Ø150 - Ø125

 
3,00€

Τεμάχια:

ID1828 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø160 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø160 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
6,96€

Τεμάχια:

AM160 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø160

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø160

 
2,02€

Τεμάχια:

ID4685 SPIRALUMIN Ελλάδος Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø200 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμών αλουμινίου Ø200 μήκους 3 μέτρων συμπτυγμένος σε 1 μέτρο

 
10,08€

Τεμάχια:

AM200 Εγχώριο Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø200

Μούφα αεραγωγών αλουμινίου γαλβανιζέ Ø200

 
2,42€

Τεμάχια:Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr