=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Σπρέι για graffiti

Αν και τα σπρέι της κατηγορίας χαρακτηρίζονται ώς σπρέι για graffiti (τοιχογραφήματα - ακιδογραφήματα), οι πολύ καλές ιδιότητες τους (μεγάλη καλυπτικότητα και πολύ καλό στρώσιμο χωρίς τρεξίματα) τα καθιστούν ιδανικά για κάθε χρήση.

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr