= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Πίνακας χρωμάτων από το χρωματολόγιο Inspired της Kraft paints (πορτοκαλί αποχρώσεις)

*Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται στην οθόνη μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις πραγματικές. Για τις ακριβείς αποχρώσεις προμηθευτείτε το έντυπο χρωματολόγιο της Kraft paints.

*Οι αποχρώσεις που συμβολίζονται με το γράμμα F συνιστώνται για εξωτερικές επιφάνειες (Facades - προσόψεις).

Apricot Brandy
O1-A2-3
Summer Secret
O1-A2-2
Country Girl
O1-A2-1
Jewel Mark
O1-A1-4
Chic Botique
O1-A1-3
Happy Happy
O1-A1-2
Clown Fish
O1-A1-1
Ivory Island
F
O1-B2-3
Wind Drift
F
O1-B2-2
Helios
O1-B2-1
Sandy Lane
O1-B1-4
Ceramic Peach
O1-B1-3
Spice Bounty
O1-B1-2
Baccarat
O1-B1-1
Tequila Pearl
F
O1-C2-3
Chopped Nuts
F
O1-C2-2
Maple Pecan
F
O1-C2-1
Coconut Macaroon
O1-C1-4
Orange You Glad
O1-C1-3
Free State Earth
F
O1-C1-2
Ginger Biscuit
F
O1-C1-1
Falling Leaf
F
O1-D2-3
Bedouin Sand
F
O1-D2-2
Café Beige
F
O1-D2-1
Coffee Break
O1-D1-4
Mocha Chunk
O1-D1-3
Coco Nibs
F
O1-D1-2
Hot Fudge Sundae
F
O1-D1-1
Kind Thought
F
O1-E2-3
Spiced Cognac
F
O1-E2-2
Truffles
F
O1-E2-1
Yum Yum
F
O1-E1-4
Trevi
F
O1-E1-3
Pavillion Tan
F
O1-E1-2
Underground
F
O1-E1-1
Pale Tulip
O2-A2-3
Apricot Mousse
O2-A2-2
Magical Marlene
O2-A2-1
Peachy Cream
O2-A1-4
Candy Stick
O2-A1-3
French Marigold
O2-A1-2
Day Lily Dream
O2-A1-1
Brushed Cotton
F
O2-B2-3
Downy Comfort
F
O2-B2-2
Harvest Peach
F
O2-B2-1
Western Peach
O2-B1-4
Spanish Brocade
O2-B1-3
Desert Vista
O2-B1-2
Sienna Sky
O2-B1-1
Creamy Fantasy
F
O2-C2-3
Walnut Spice
F
O2-C2-2
Toffee Deluxe
F
O2-C2-1
Tartlet
F
O2-C1-4
Stardust Peach
F
O2-C1-3
Ancient Earth
F
O2-C1-2
Cave Painting
F
O2-C1-1
Carefree
F
O2-D2-3
Earth Born
F
O2-D2-2
Moon Dust
F
O2-D2-1
Beauty Sleep
F
O2-D1-4
Fiesta Time
F
O2-D1-3
Coffee Shop
F
O2-D1-2
Chocolate Chunk
F
O2-D1-1
Lacy Oatmeal
F
O2-E2-3
Tumbled Stone
F
O2-E2-2
Travertine
F
O2-E2-1
Elephant Hide
F
O2-E1-4
Little John
F
O2-E1-3
Jericho Brown
F
O2-E1-2
African Mud
F
O2-E1-1
Lacy Oatmeal
O3-A2-3
Tumbled Stone
O3-A2-2
Travertine
O3-A2-1
Elephant Hide
O3-A1-4
Little John
O3-A1-3
Jericho Brown
O3-A1-2
African Mud
O3-A1-1
Shell White
F
O3-B2-3
Apricot Whip
F
O3-B2-2
Venice Square
O3-B2-1
Salmon Mousse
F
O3-B1-4
Friendly Companion
O3-B1-3
Mountain Rock
O3-B1-2
Sunset in the Desert
O3-B1-1
Coconut Cream
F
O3-C2-3
Nutmeg Dust
F
O3-C2-2
Pumpkin Spice
F
O3-C2-1
Highland Buff
F
O3-C1-4
Canyon Wall
F
O3-C1-3
Freckle
F
O3-C1-2
Mystic Copper
F
O3-C1-1
Sweet Silence
F
O3-D2-3
Bare Necessities
F
O3-D2-2
Tan Tone
F
O3-D2-1
Earthen Fantasy
F
O3-D1-4
Day Dreamer
F
O3-D1-3
Yellow Sass
F
O3-D1-2
Sun Baked
F
O3-D1-1
Calico Cat
F
O3-E2-3
Camel's Hump
F
O3-E2-2
Drifting Sands
F
O3-E2-1
Abbeyshire
F
O3-E1-4
Ruthless
F
O3-E1-3
Ancient Shadow
F
O3-E1-2
Cabin in the Woods
F
O3-E1-1
Sodona
O4-A2-3
Double Happiness
O4-A2-2
Nursery Rhyme
O4-A2-1
Sweet Tart
O4-A1-4
Giggling Girl
O4-A1-3
Orange Zest
O4-A1-2
Cedarburg
O4-A1-1
Ivory Pillar
O4-B2-3
Petite and Perfect
O4-B2-2
Peach Dawn
O4-B2-1
Romantic Overture
O4-B1-4
African Light
O4-B1-3
Alex
O4-B1-2
Baked Earth
O4-B1-1
Morning Clarens
F
O4-C2-3
You 're my Sweetie
F
O4-C2-2
Pasta Primavera
F
O4-C2-1
Warm Welcome
F
O4-C1-4
Cinnamon City
F
O4-C1-3
Carrot Spice
F
O4-C1-2
Spiced Cinnamon
F
O4-C1-1
Delightful
F
O4-D2-3
Cream Tulip
F
O4-D2-2
Alchemy
F
O4-D2-1
Tete a Tete
F
O4-D1-4
Earthling
F
O4-D1-3
Mocca Brown
F
O4-D1-2
Brown Town
F
O4-D1-1
Bedouin
F
O4-E2-3
Montain Stone
F
O4-E2-2
Urban Affairs
F
O4-E2-1
Paddington Grey
F
O4-E1-4
Stone Whale
F
O4-E1-3
Oak Tone
F
O4-E1-2
Big Bear
F
O4-E1-1
Candle Light
O5-A2-3
Blonde Shell
F
O5-A2-2
Marshmallow Miss
O5-A2-1
Orange Delight
O5-A1-4
Simmered Sun
O5-A1-3
Tangerine Twist
O5-A1-2
Wake Up Orange
O5-A1-1
Pretty Parasol
F
O5-B2-3
Fairy Dust
F
O5-B2-2
Honey Glow
F
O5-B2-1
Sugar Shack
F
O5-B1-4
Lantern
F
O5-B1-3
Sahara Wind
F
O5-B1-2
Rich Amber
F
O5-B1-1
Pieces of Eight
F
O5-C2-3
Harvest Oat
F
O5-C2-2
Ripe Oats
F
O5-C2-1
Strand of Gold
F
O5-C1-4
Yummy
F
O5-C1-3
Toffee Fudge
F
O5-C1-2
Sticky Toffee
F
O5-C1-1
Twinkle Toes
F
O5-D2-3
Starburst
F
O5-D2-2
Rich Glow
F
O5-D2-1
Autumn Wind
F
O5-D1-4
Volute
F
O5-D1-3
Rise
F
O5-D1-2
Charlie Brown
F
O5-D1-1
Beige Whimsy
F
O5-E2-3
White Rhino
F
O5-E2-2
Stone Garden
F
O5-E2-1
Buckskin Brown
F
O5-E1-4
Chikadee
F
O5-E1-3
Autumn Hills
F
O5-E1-2
Callistoga
F
O5-E1-1
Imperial Light
O6-A2-3
Glistening
F
O6-A2-2
Morning Crescent
O6-A2-1
Simmering Ridge
O6-A1-4
Cheery Tune
O6-A1-3
Happy Day
O6-A1-2
Good Day Sunshine
O6-A1-1
Orange Mallow
F
O6-B2-3
Baklava
F
O6-B2-2
Delicate Dawn
F
O6-B2-1
Foothills
F
O6-B1-4
Sundrops
F
O6-B1-3
Rock Painting
F
O6-B1-2
African Amber
F
O6-B1-1
Créme Delight
F
O6-C2-3
Spiced Cider
F
O6-C2-2
Apple Cider
F
O6-C2-1
Peanut Snack
F
O6-C1-4
Harvest Time
F
O6-C1-3
Carrot Muffin
F
O6-C1-2
Goose Bill
F
O6-C1-1
Twinkle Lily
F
O6-D2-3
Ivory Scrimshaw
F
O6-D2-2
Fortissimo
F
O6-D2-1
Casa de Oro
F
O6-D1-4
Pecan Nut
F
O6-D1-3
Soft Tan
F
O6-D1-2
Soft Suede
F
O6-D1-1
In the Mood
F
O6-E2-3
Soldier
F
O6-E2-2
Frontier
F
O6-E2-1
Carved Stone
F
O6-E1-4
Maple Tree
F
O6-E1-3
Stucco Wall
F
O6-E1-2
Eagle
F
O6-E1-1
Ray of Light
O7-A2-3
Dandy Lion
F
O7-A2-2
Broadway Lights
O7-A2-1
Sandstone Skin
O7-A1-4
Touch the Sun
O7-A1-3
Namaqualand
O7-A1-2
Orange Surprise
O7-A1-1
Whipped Cream
F
O7-B2-3
Annabell
F
O7-B2-2
Pale Narcissus
F
O7-B2-1
Japura
F
O7-B1-4
Olea Orange
F
O7-B1-3
Taste of Summer
F
O7-B1-2
Gold Medal
F
O7-B1-1
Warm Bread
F
O7-C2-3
Baked Coconut
F
O7-C2-2
Spice Cookie
F
O7-C2-1
Wheat field
F
O7-C1-4
Butterscotch Mousse
F
O7-C1-3
Peanuts
F
O7-C1-2
Safari Sun
F
O7-C1-1
Beige Cream
F
O7-D2-3
Beige Ballad
F
O7-D2-2
Hazelnut
F
O7-D2-1
Rock Outcrop
F
O7-D1-4
Sunny Horizons
F
O7-D1-3
Forgotten Land
F
O7-D1-2
Brown Suede
F
O7-D1-1
Barn Owl
F
O7-E2-3
Light Anthill
F
O7-E2-2
Cream of Wheat
F
O7-E2-1
Stone Statue
F
O7-E1-4
Moss Bank
F
O7-E1-3
Sand Island
F
O7-E1-2
Chocolate Dream
F
O7-E1-1

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr