= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Πίνακας χρωμάτων από το χρωματολόγιο Inspired της Kraft paints (κίτρινες αποχρώσεις)

*Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται στην οθόνη μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις πραγματικές. Για τις ακριβείς αποχρώσεις προμηθευτείτε το έντυπο χρωματολόγιο της Kraft paints.

*Οι αποχρώσεις που συμβολίζονται με το γράμμα F συνιστώνται για εξωτερικές επιφάνειες (Facades - προσόψεις).

Translucent Lace
Y1-A2-3
Gloworm
F
Y1-A2-2
Fun in the Sun
F
Y1-A2-1
Tom Tom
F
Y1-A1-4
Jumping Jack
F
Y1-A1-3
Sunshine Lizzy
F
Y1-A1-2
Basket of Gold
F
Y1-A1-1
Sparkle Glow
F
Y1-A2-3
Almond Butter
F
Y1-A2-2
Buttercotch Glaze
F
Y1-A2-1
Gold Spun
F
Y1-A1-4
Sun Coast
F
Y1-A1-3
Tuscan Wall
F
Y1-A1-2
Beeswax Candle
F
Y1-A1-1
Pale Linen
F
Y1-C2-3
Pale Blossom
F
Y1-C2-2
Pretzel
F
Y1-C2-1
Summer Wheat
F
Y1-C1-4
Russo Gold
F
Y1-C1-3
Blue Gum Honey
F
Y1-C1-2
Spanish Gold
F
Y1-C1-1
Incan Treasure
F
Y1-D2-3
Country Mushroom
F
Y1-D2-2
Brocade Silk
F
Y1-D2-1
Bushbuck
F
Y1-D1-4
Hayseed
F
Y1-D1-3
Tea Cookie
F
Y1-D1-2
Whispering Birch
F
Y1-D1-1
Daphne's Dream
F
Y1-E2-3
Cement Wash
F
Y1-E2-2
Maison Blanche
F
Y1-E2-1
Baby Elephant
F
Y1-E1-4
Madonna City
F
Y1-E1-3
Dung Beetle
F
Y1-E1-2
Mother Earth
F
Y1-E1-1
Daphne's Dream
F
Y2-A2-3
Cement Wash
F
Y2-A2-2
Maison Blanche
F
Y2-A2-1
Baby Elephant
F
Y2-A1-4
Madonna City
F
Y2-A1-3
Dung Beetle
F
Y2-A1-2
Mother Earth
F
Y2-A1-1
Oyster Catcher
F
Y2-B2-3
Harvest Wreath
F
Y2-B2-2
He Loves Me
F
Y2-B2-1
Amarula
F
Y2-B1-4
Turkish Tart
F
Y2-B1-3
Golden Syrup
F
Y2-B1-2
Millionaire Gold
F
Y2-B1-1
Delicate White
F
Y2-C2-3
Bleached Baobab
F
Y2-C2-2
Dry Gold
F
Y2-C2-1
Pale Honey
F
Y2-C1-4
Fuzzy Duck
F
Y2-C1-3
Gold Tweed
F
Y2-C1-2
Golden Harvest
F
Y2-C1-1
Veldrift
F
Y2-D2-3
Stone Wash
F
Y2-D2-2
Waxen Tint
F
Y2-D2-1
Old Cobblestone
F
Y2-D1-4
Gold Estate
F
Y2-D1-3
Ochre Rust
F
Y2-D1-2
Rich Rewards
F
Y2-D1-1
Artist's Canvas
F
Y2-E2-3
Soap Bubble
F
Y2-E2-2
Bauhaus
F
Y2-E2-1
Touchstone
F
Y2-E1-4
Moss Gold
F
Y2-E1-3
Hide n Seek
F
Y2-E1-2
Mud Bath
F
Y2-E1-1
Lemon Drizzle
F
Y3-A2-3
Julia
F
Y3-A2-2
Lemon Sponge Cake
F
Y3-A2-1
Mellow Glow
F
Y3-A1-4
Downy Duckling
F
Y3-A1-3
Sunkissed
F
Y3-A1-2
Golden Daffodil
F
Y3-A1-1
Meditation
F
Y3-A2-3A
Tell a Tale
F
Y3-A2-2A
Sun Goddess
F
Y3-A2-1A
Dancing Queen
F
Y3-A1-4A
Evening Sun
Y3-A1-3A
Forever Young
Y3-A1-2A
Energizer
Y3-A1-1A
Fragile
F
Y3-A2-3B
Easy Living
F
Y3-A2-2B
Make a Wish
F
Y3-A2-1B
Remember Me
F
Y3-A1-4B
As You Are
Y3-A1-3B
Seeds of Gold
Y3-A1-2B
New Day
Y3-A1-1B
Cuttlefish
F
Y3-B2-3
Ocean Salt
F
Y3-B2-2
Thatch
F
Y3-B2-1
Banana Desert
F
Y3-B1-4
Light Butterscotch
F
Y3-B1-3
Desert Daisy
F
Y3-B1-2
Gold Cadillac
F
Y3-B1-1
Ivory Snow
F
Y3-C2-3
Springbok Chest
F
Y3-C2-2
Organdy
F
Y3-C2-1
Clover Honey
F
Y3-C1-4
Egoli
F
Y3-C1-3
Sea Point
F
Y3-C1-2
Bag 'O Gold
F
Y3-C1-1
Ivory Snow
F
Y3-D2-3
Springbok Chest
F
Y3-D2-2
Organdy
F
Y3-D2-1
Clover Honey
F
Y3-D1-4
Egoli
F
Y3-D1-3
Sea Point
F
Y3-D1-2
Bag 'O Gold
F
Y3-D1-1
Fresh Linen
F
Y3-E2-3
Ageless
F
Y3-E2-2
Hollyhock
F
Y3-E2-1
Corinthian Pillar
F
Y3-E1-4
Dirty Khaki
F
Y3-E1-3
Walking Stick
F
Y3-E1-2
Jungle Pride
F
Y3-E1-1
Lemony Mist
F
Y4-A2-3
Meadow Yellow
F
Y4-A2-2
Namaqua Daisy
F
Y4-A2-1
Blazing Sun
F
Y4-A1-4
Lemon Rind
F
Y4-A1-3
Panorama Lights
F
Y4-A1-2
Crazy Daisy
F
Y4-A1-1
Ivory White
F
Y4-B2-3
Acacia
F
Y4-B2-2
Yellow Mystery
F
Y4-B2-1
Beach Sand Dune
F
Y4-B1-4
Glorious Gold
F
Y4-B1-3
PGold Finch
F
Y4-B1-2
Grecian Gold
F
Y4-B1-1
Afternoon Shower
F
Y4-C2-3
My Magnolia
F
Y4-C2-2
River Reeds
F
Y4-C2-1
Sweet Angelica
F
Y4-C1-4
Money Tree
F
Y4-C1-3
Colonial Yellow
F
Y4-C1-2
Wanda
F
Y4-C1-1
Resplendent
F
Y4-D2-3
Lightning
F
Y4-D2-2
Bright Idea
F
Y4-D2-1
Rutherford
F
Y4-D1-4
High Prairie
F
Y4-D1-3
Paradise Hill
F
Y4-D1-2
Mount Olive
F
Y4-D1-1
Evasive White
F
Y4-E2-3
Houri
F
Y4-E2-2
Samovar
F
Y4-E2-1
Marshy Habitat
F
Y4-E1-4
Passage Way
F
Y4-E1-3
Hideout
F
Y4-E1-2
Ranchero
F
Y4-E1-1
Moon Beam
F
Y5-A2-3
Rain Slicker
F
Y5-A2-2
Yellow Ribbon
F
Y5-A2-1
Divina
F
Y5-A1-4
Yellow Balloon
F
Y5-A1-3
Lemon Essence
F
Y5-A1-2
Lavish Lemon
F
Y5-A1-1
Happy Ending
F
Y5-B2-3
Saffron Tint
F
Y5-B2-2
Pear Fantasy
F
Y5-B2-1
Glowing Light
F
Y5-B1-4
Peak Season
F
Y5-B1-3
Fool's Paradise
F
Y5-B1-2
Tangy Glow
F
Y5-B1-1
Sheepish
F
Y5-C2-3
Parmesan Sauce
F
Y5-C2-2
Acid Washed
F
Y5-C2-1
Glime
F
Y5-C1-4
Golden Lake
F
Y5-C1-3
Eco Terra
F
Y5-C1-2
Grassy Knoll
F
Y5-C1-1
French Chartreuse
F
Y5-D2-3
Mosaic
F
Y5-D2-2
Antique Linen
F
Y5-D2-1
Abbeystone
F
Y5-D1-4
Secret Place
F
Y5-D1-3
Urban Charm
F
Y5-D1-2
Rocking Mountain
F
Y5-D1-1
Amazon Mist
F
Y5-E2-3
Castle Stone
F
Y5-E2-2
Wishing Well
F
Y5-E2-1
London Haze
F
Y5-E1-4
Starlight Express
F
Y5-E1-3
Petrified Forest
F
Y5-E1-2
Sea Weed Wrap
F
Y5-E1-1
Light Reflection
F
Y6-A2-3
Muslin Tint
F
Y6-A2-2
Lemon Bubble
F
Y6-A2-1
Citrus Breeze
F
Y6-A1-4
Lemon Tang
F
Y6-A1-3
Lime Miss
F
Y6-A1-2
Sparkling Lemon Lime
F
Y6-A1-1
Light Reflection
F
Y6-B2-3
Muslin Tint
F
Y6-B2-2
Lemon Bubble
F
Y6-B2-1
Citrus Breeze
F
Y6-B1-4
Lemon Tang
F
Y6-B1-3
Lime Miss
F
Y6-B1-2
Sparkling Lemon Lime
F
Y6-B1-1
Swan Hills
F
Y6-C2-3
Fragrant Days
F
Y6-C2-2
Mount Pearl
F
Y6-C2-1
Yuma Gold
F
Y6-C1-4
Green Gold
F
Y6-C1-3
Kalamkari
F
Y6-C1-2
Green with Envy
Y6-C1-1
Clarens Stone
F
Y6-D2-3
Fades in the Air
F
Y6-D2-2
Veridiana
F
Y6-D2-1
Dune Grass
F
Y6-D1-4
Salvador
F
Y6-D1-3
Baby Sprout
F
Y6-D1-2
Frog Pond
F
Y6-D1-1
Moth Mist
F
Y6-E2-3
Aged Aloe
F
Y6-E2-2
Butterfly Wing
F
Y6-E2-1
Speak to Me
F
Y6-E1-4
Jungle Dream
F
Y6-E1-3
Moss Island
F
Y6-E1-2
Olive Stone
F
Y6-E1-1
Frozen Limeade
F
Y7-A2-3
Silk Cocoon
F
Y7-A2-2
Hint of Green
F
Y7-A2-1
Sullivan Hill
F
Y7-A1-4
New Meadow
F
Y7-A1-3
Kiwi Salad
F
Y7-A1-2
Stylish Lime
Y7-A1-1
Shade of Pale
F
Y7-B2-3
Georgia on My Mind
F
Y7-B2-2
Lily Pad Home
F
Y7-B2-1
Floating Island
F
Y7-B1-4
Lovely Green Valley
F
Y7-B1-3
Green Heart
F
Y7-B1-2
Banana Leaf
Y7-B1-1
Tiny Bubbles
F
Y7-C2-3
Good Green Tea
F
Y7-C2-2
Phantom Moss
F
Y7-C2-1
Cape Moss
F
Y7-C1-4
Aloe Leaf
F
Y7-C1-3
Distant Trees
F
Y7-C1-2
Crack Willow
F
Y7-C1-1
Pale Thyme
F
Y7-D2-3
Majestic Beauty
F
Y7-D2-2
Clover Patch
F
Y7-D2-1
Manitoba Magic
F
Y7-D1-4
Manitoba Magic
F
Y7-D1-3
Lucky Four Leaf
F
Y7-D1-2
Monster Green
F
Y7-D1-1
Bleached Meadow
F
Y7-E2-3
Mallorca
F
Y7-E2-2
Mirrowed Willow
F
Y7-E2-1
Pleasant Hill
F
Y7-E1-4
Palm Springs
F
Y7-E1-3
Wood Shadow
F
Y7-E1-2
Knysna Forest
F
Y7-E1-1

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr