= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Διευθύνσεις service ηλεκτρικών εργαλείων

Λίστα με τα εξουσιοδοτημένα service ηλεκτρικών εργαλείων στα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για την επισκευή των εργαλείων σας.

Black & Decker Stanley Dewalt

Η Stanley Black & Decker Ελλάς είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Εάν στο προϊόν υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή σε ελαττωματική κατασκευή μέσα σε χρονικό διάστημα:

 • Ηλεκτρικά ερασιτεχνικά εργαλεία Black & Decker 24μήνες
 • Ηλεκτρικά επαγγελματικά εργαλεία Dewalt 12μήνες+24 μήνες (σύνολο 36) ΜΟΝΟ με online εγγραφή www.dewalt.gr
 • Ηλεκτρικά επαγγελματικά εργαλεία Stanley 12μήνες+24 μήνες (σύνολο 36) ΜΟΝΟ με online εγγραφή www.stanleyworks.gr
Από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η εταιρεία εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη, προϊόντα επισκευής, που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ευχέρεια στον πελάτη. Εκτός και αν:
 • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων
 • Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί
 • Το εργαλείο έχει ανοιχθεί και οι όποιες τυχόν επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις
Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την ένδειξη CE στο αντίστοιχο πεδίο στοιχείων που υπάρχει σε κάθε εργαλείο.

Η διαδικασία που ΓΕΝΙΚΑ θα πρέπει να ακολουθείται για τις ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ είναι η παρακάτω:
Καλείτε στο τηλ: 210‐8190000 την ταχυμεταφορική ΑCS Courier [Προσοχή ΜΟΝΟ ACS Courier !!] να σας ενημερώσουν για το που βρίσκετε στην περιοχή σας, κατάστημα ACS Courier, κατόπιν τους ενημερώνετε να έρθουν να παραλάβουν το προς επισκευή προϊόν.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Service μας :
 • Stanley Black& Decker (Ελλάς) E.Π.Ε‐SERVICE
 • Ήμερος Τόπος 2 ‐ Χάνι Αδάμ ‐ Ασπρόπυργος ΤΚ19300. ΑΤΤΙΚΗ
 • Τηλ: 210‐8985208 e‐mail: Greece.Service@sbdinc.com
 • ΑΦΜ: 094327555 ΔΟΥ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Εφόσον το εργαλείο είναι σε καθεστώς εγγύησης η χρέωση της ταχυμεταφορικής είναι της STANLEY B&D Ελλάς – ΠΡΟΣΟΧΗ να αναγράφεται στο κουτί και να αναφέρετε στον διανομέα “χρέωση παραλήπτη”. Σε περίπτωση που αποσταλεί εργαλείο εκτός εγγύησης η χρέωση μεταφοράς καθώς και όποια έξοδα προκύψουν επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που το εργαλείο είναι άνω των 5kg χρησιμοποιείστε μεταφορική εταιρεία και κατόπιν ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο τηλ.210 8985208 για να το παραλάβουμε.
  Κάθε εργαλείο που αποστέλλεται προς έλεγχο & επισκευή πρέπει να συνοδεύεται:
 1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ
 4. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΙΑΣ η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Για την καλύτερη οργάνωση και την αποφυγή καθυστερήσεων , παρακαλούμε όπως πριν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αποστολή επικοινωνήστε με το κεντρικό Service Υπενθυμίζουμε ότι η εγγύηση οποιασδήποτε μπαταρίας είναι 6 μήνες.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και εγχειρίδια οδηγιών παρακαλούμε επιλέξτε στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική διεύθυνση www.2helpu.com
Διεύθυνση: Ήμερος τόπος 2, 19300 Χάνι Αδάμ, Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108985208
Email: greece.service@sbdinc.com
Ιστοσελίδα: 2helpU.com

Einhell

 • Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν.
 • Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύησή μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για συσσωρευτές για τους οποίους παρ ́όλα αυτά παρέχουμε εγγύηση 12 μηνών. Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.
 • Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατατεθούν πριν την πάροδος της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετημένα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
 • Για την κατίσχυση της αξίωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή. Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. SERVICE EINHELL HELLAS A.E
  ∆ιεύθυνση αντιπροσωπείας:
 • Αττικής 15
 • 14122 Νέο Ηράκλειο
 • Τηλ: 210-2790930
 • Φαξ:210-2790968
 • E-mail: info.greece@einhell.com
  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Αλέξανδρος Καρατζάς
 • Κρανώνος 9
 • 41222 Λάρισα
 • Τηλ.:2410252619.
 • ΑΦΜ: 058979413 ∆ΟΥ: Α Λάρισας.

GYS

  Αναφορικά με το σέρβις των μηχανημάτων GYS έχουμε 2 περιπτώσεις :
 1. περίπτωση εγγύησης, στην οποία η αποστολή από και προς σέρβις, τα έξοδα καλύπτονται πλήρως. Ο χρόνος επιστροφής στον πελάτη είναι 2‐5 ημέρες , δεδομένης επάρκειας ανταλλακτικών, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά το εργοστάσιο. Σε περίπτωση διαφωνίας κάλυψης εγγύησης με τον πελάτη, ενημερώνουμε ότι αυτό επαφίεται στην κρίση του εργοστασίου και μόνο.
 2. περίπτωση εκτός εγγύησης, στην οποία τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται μέσα σε το πολύ 2 εργάσιμες για το κόστος επισκευής, και αφότου προκαταβληθεί το κόστος της επισκευής & ανταλλακτικών, η επιστροφή του επισκευασμένου μηχανήματος ισχύει ως στην πρώτη περίπτωση. Το κόστος εισαγωγής & διάγνωσης είναι 12€ + ΦΠΑ, το οποίο είναι δεδομένο κατά την εισαγωγή του μηχανήματος και προκαταβάλλεται.
  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • ΜΑΤΤΕΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (Προς service GYS)
 • ΑΦΜ 099354687
 • ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΚ19300
 • ΤΗΛ 0030‐+210‐9851000, 210‐5599200

GYS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Όλοι οι αεροσυμπιεστές και τα εργαλεία αέρος Stanley καλύπτονται από εγγύηση ενός (1 ) έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση παρέχεται χωρίς τη χρέωση της επισκευής και των ανταλλακτικών, που τοποθετούνται στο εργαλείο, για βλάβες που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού λάθους. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου, βάση της ημερομηνίας του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς. (Στις αποδείξεις ταμειακής απαραίτητη είναι η οπισθογράφηση και η σφράγιση αυτής από τον έμπορο).

  Από την εγγύηση αποκλείονται:
 1. Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του
 2. εργαλείου, σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου ή πτώση
 3. Όταν έχουν γίνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στα εργαλεία.
Τα εργαλεία πρέπει να συνοδεύονται με Δελτίο αποστολής (ή υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς σε περίπτωση ιδιώτη), αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς και σημείωμα με την βλάβη που παρουσιάζει.
  Τρόποι αποστολής:
 • Από Αθήνα: Μεταφορική Κωστόπουλος, Ορφέως 147 11855 Βοτανικός, τηλ: 2103456321. Με την ένδειξη: Καρατζάς Λάρισα κόμιστρα πληρωτέα από ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
 • Από Θεσσαλονίκη : Μεταφορική ΑΦΟΙ Ξάνθη, Καλοχώρι τηλ: 2310 544523 Με την ένδειξη: Καρατζάς Λάρισα κόμιστρα πληρωτέα από ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
  Επισκευές εκτός εγγύησης:
 • Μετά το χρονικό διάστημα ισχύς της εγγύησης, τα εργαλεία αποστέλλονται στο συνεργείο με έξοδα αποστολής του αποστολέα. Ανεξαρτήτως αν γίνει η επισκευή, υπάρχει ελάχιστο κόστος 15,00€ για τον έλεγχο και εκτίμηση της βλάβης. Επισκευή πραγματοποιείτε μόνο κατόπιν έγκρισης από τον πελάτη για το κόστος της εργασίας και των ανταλλακτικών. Εργαλεία που παραμένουν αζήτητα άνω των τριών μηνών στο συνεργείο, θα αποστέλλονται για ανακύκλωση.
  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Αλέξανδρος Καρατζάς
 • Κρανώνος 9
 • 41222 Λάρισα
 • Τηλ.:2410252619.
 • ΑΦΜ: 058979413 ∆ΟΥ: Α Λάρισας.

GYS ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ - ΣΚΟΥΠΕΣ

  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Μαρίνος Γιώργος
 • Ιφιγένειας 3 & Ηρακλείου
 • 14231 Νέα Ιωνία
 • Αττική
 • Τηλ. 2102770117
 • ΑΦΜ 119177171
 • ΔΟΥ Ιωνίας
 • *Αποστολή με ACS χρέωση Stanley - Black & Decker

GYS ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Α&Δ Νικολόπουλοι ΑΕ

GYS ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Α&Δ Νικολόπουλοι ΑΕ

GYS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE:
 • Α&Δ Νικολόπουλοι ΑΕ

Wagner
Αθανασιάδης Ιωάννης ΑΕ
Διεύθυνση: Νικ Ουρανού 7 και Λήμνου Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310514013
Email:
Ιστοσελίδα:
Διεύθυνση: Μητροδώρου 4 (Φαν. Σαρακάκη) Ακαδημία Πλάτωνος Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108824205
Email:
Ιστοσελίδα:

Proxxon
ΚΙΜΟΝ Μ.Ι.Κ.Ε. Service ηλεκτρικών εργαλείων
Διεύθυνση: Σαλαμίνος 1 18545 Πειραιάς
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105597860
Email: info@kim-on.gr
Ιστοσελίδα:

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr