=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Βάψιμο μεταλλικών επιφανειών: Αντιμετώπιση προβλημάτων


 • Το χρώμα ξεφλουδίζει σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Κακή τεχνική εφαρμογής του χρώματος.
  • Δεν έχει ασταρωθεί πριν το βάψιμο.
  • Το χρώμα είναι κακής ποιότητας.
  • Η επιφάνεια δεν καθαρίστηκε καλά πριν το βάψιμο.
  •  
   • Λύση:
   • Απομακρύνετε όλα τα σαθρά σημεία τοπικά ή όλο το χρώμα ανάλογα με την έκταση του προβλήματος. 
   • Εφαρμόζετε ένα χέρι αντισκωριακό αστάρι διαλύτου.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα.

 • Το χρώμα βγαίνει στο χέρι ή στο πέρασμα πανιού σε μορφή λεπτής σκόνης.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Εφαρμόστηκε υπερβολικά αραιωμένο χρώμα.
  • Η στρώση χρώματος είναι πολύ λεπτή.
  • Το χρώμα ήταν κακής ποιότητος.
  • Η επιφάνεια έχει εκτεθεί στον ήλιο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Έχει βαφεί σε πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θερμοκρασία. 
  •  
   • Λύση:
   • Απομακρύνετε το χρώμα που "βγαίνει".
   • Τρίβετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα.

 • Κατά την εφαρμογή του χρώματος δημιουργούνται φυσαλίδες.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εργαλεία βαφής.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
  • Το χρώμα είναι κακής ποιότητος.
  • Έχετε ανακατέψει υπερβολικά την μπογιά.
  • Έχετε χρησιμοποιήσει λάθος διαλυτικό.
  •  
   • Λύση:
   • Αποχαρτάρετε την επιφάνεια.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα αραιωμένο με το σωστό διαλυτικό.

 • Το χρώμα δεν στεγνώνει εύκολα.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Χρησιμοποιείτε ακατάλληλο διαλυτικό.
  • Εφαρμόζετε πολύ παχιά στρώση χρώματος.
  • Το χρώμα είναι κακής ποιότητος.
  • Υπάρχουν υπολείμματα λαδιού στην επιφάνεια.
  • Υπάρχει υπερβολική υγρασία ή χαμηλή θερμοκρασία στον χώρο βαφής.
  •  
   • Λύση:
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα αραιωμένο με το σωστό διαλυτικό σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

 • Στην βαμμένη επιφάνεια υπάρχουν έντονα σημάδια από το πέρασμα του πινέλου.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εργαλεία βαφής.
  • Εφαρμόζετε ανομοιόμορφα το χρώμα.
  • Περάσατε πολλά χέρια χρώμα από το ίδιο σημείο.
  • Επαναβάψατε σημεία πριν στεγνώσει το προηγούμενο "χέρι".
  • Εφαρμόσατε το χρώμα σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  •  
   • Λύση:
   • Τρίψτε καλά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα.

 • Η βαμμένη επιφάνεια έχει αποκτήσει ζάρες.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Έχει εφαρμοστεί πολύ παχύ στρώμα χρώματος.
  • Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο διαλυτικό.
  • Εφαρμόστηκε χρώμα σε υψηλότερες θερμοκρασίες από την προτενόμενη, με αποτέλεσμα να στεγνώσει πολύ γρήγορα επιφανειακά αλλά όχι σε βάθος.
  • Έχει εφαρμοστεί δεύτερο χέρι χρώματος πριν στεγνώσει το πρώτο. 
  •  
   • Λύση:
   • Τρίψτε καλά την επιφάνεια που έχει σαρώματα με γυαλόχαρτο.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα.

 • Στην βαμμένη επιφάνεια υπάρχουν έντονα σημάδια από το πέρασμα του πινέλου.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εργαλεία βαφής.
  • Εφαρμόζετε ανομοιόμορφα το χρώμα.
  • Περάσατε πολλά χέρια χρώμα από το ίδιο σημείο.
  • Επαναβάψατε σημεία πριν στεγνώσει το προηγούμενο "χέρι".
  • Εφαρμόσατε το χρώμα σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  •  
   • Λύση:
   • Τρίψτε καλά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο.
   • Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια ντουκόχρωμα.

 • Μετά την εφαρμογή του χρώματος παρατηρώ τρεξίματα σε διάφορα σημεία.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Το χρώμα αραιώθηκε υπερβολικά.
  • Εφαρμόστηκε πολύ παχύ στρώμα χρώματος. 
  • Εφαρμόσατε το χρώμα σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να "κρεμάσει".
  •  
   • Λύση:
   • Τρίψτε καλά την επιφάνεια που έχει τρεξίματα με γυαλόχαρτο. 
   • Αποχαρτάρετε την επιφάνεια.
   • Εφαρμόζετε 1 χέρι ντουκόχρωμα.

 • Σε κάγκελα που ήταν σκουριασμένα και τα έβαψα, η σκουριά επανεμφανίζεται και το χρώμα ξεφλουδίζει.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Χρησιμοποιείτε κακής ποιότητας χρώμα.
  • Η ποσότητα χρώματος σε κάποια σημεία ήταν ανεπαρκής.
  • Εφαρμόζετε λεπτή ποσότητα χρώματος. 
  • Δεν αφαιρέθηκαν σαθρά σημεία, σκόνες, άλατα πριν το βάψιμο. 
  •  
   • Λύση:
   • Τρίψτε καλά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο για να απομακρύνετε την σκουριά. 
   • Εφαρμόζετε ντουκόχρωμα χωρίς να το αραιώσετε.

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr