= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Βάψιμο εξωτερικών τοίχων: Αντιμετώπιση προβλημάτων


 • Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων παρουσιάζονται σκασίματα - φουσκώματα.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Έχει εφαρμοστεί πολύ λεπτό στρώμα χρώματος
  • Χρησιμοποιήσατε χρώμα κακής ποιότητος που δεν έχει ικανοποιητική ελαστικότητα και πρόσφυση
  • Η ποιότητα του σοβά δεν είναι καλή
  • Υπάρχει εσωτερική υγρασία στον τοίχο
  • Έχει εφαρμοστεί χρώμα πάνω σε υλικά που δεν είναι κατάλληλα για βάψιμο, όπως σιλικόνη
  •  
   • Λύση:
   • Με την βοήθεια σπάτουλας, σκληρής βούρτσας ή χοντρού γυαλόχαρτου απομακρύνετε όλα τα σαθρά σημεία τοπικά, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος.
    Στην συνέχεια ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο μέχρι 100% με διαλύτη.
    Στοκάρετε τα σημεία που απαιτείται με ακρυλικό στόκο.
    Στην συνέχεια ασταρώνετε και εφαρμόζετε 2 στρώσεις ελαστομερούς χρώματος.

 • Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων εμφαίζονται ασπρίλες με την μορφή σκόνης.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Λόγω λεπτής στρώσης χρώματος, η αυξημένη υγρασία του περιβάλλοντος εισχωρεί στην τοιχοποιία και στην συνέχεια βγαίνοντας προς τα έξω παρασύρει άλατα από το μπετόν ή τον σοβά.
  • Τριχοειδείς ρωγμές που μπορεί να υπάρχουνστην τοιχοποιία ευνοούν την υγρασία να εισχωρήσει και βγαίνοντας παρασύρει άλατα.
  • Με την υγρασία αν υπάρχει, μεταφέρονται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου άλατα του σοβά ή του μπετόν τα οποία δεν έχουν υδρολυθεί γιατί δεν υπήρξε η αναγκαία ποσότητα νερού στο κονίαμα.
  • Στο εσωτερικό του τοίχου υπάρχει συσωρευμένη υγρασία η οποία βγαίνοντας προς τα έξω παρασύρει άλατα από το μπετόν ή τον σοβά.
  •  
   • Λύση:
   • Αν η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία θα πρέπει να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκαλούν (διαρροές από σωληνώσεις εσωτερικές ή εξωτερικές, στέγες κλπ)
   • Σημαντικό: Όσο το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, η επιφάνεια δεν πρέπει να επαναβαφεί.
   • Όταν η υγρασία σταματήσει, πρέπει α απομακρυνθούν τα άλατα και στην συνέχεια να ξεπλυθεί η επιφάνεια με καθαρό νερό. Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, την ασταρώνετε με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλυτικό, την στοκάρετε με ακρυλικό στόκο άν αυτό είναι απαραίτητο και εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό χρώμα.

 • Σε διάφορα σημεία της βαμμένης επιφάνειας εξωτερικών τοίχων παρουσιάζονται ξεφλουδίσματα.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Εισχωρεί υγρασία στον τοίχο λόγω ρογμών.
  • Η επιφάνεια είιναι βαμμένη με κακής ποιότητας χρώμα.
  • Υπάρχει υπόστρωμα από στόκο κακής ποιότητας.
  • Η επιφάνεια βάφτηκε ενώ οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος ήταν πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές.
  • Ασταρώθηκε με αστάρι που δεν αραιώθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργήθηκε φιλμ.
  • Υπήρχαν σκόνες, λάδια ή μούχλα που δεν καθαρίστηκαν πριν βαφεί η επιφάνεια.
  •  
   • Λύση:
   • Απομακρύνετε τα ξεφλουυδισμένα κομμάτια με σπάτουλα, γυαλόχαρτο ή σκληρή βούρτσα.
   • Αν η αιτία του φαινομένου είναι η συσσωρευμένη υγρασία, θα πρέπει να επιδιορθωθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν.
    • Ασταρώενετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλύτη.
    • Στοκάρετε όπου είναι απαραίτητο με ακρυλικό στόκο.
    • Εφαρμόζετε ένα χέρι ακρυλικό ελαστομερές.
    • Εφαρμόζετε ένα χέρι ακρυλικού χρώματος.

 • Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων εμφανίζονται ρωγμές μικρού μεγέθους.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Έχει γίνει εφαρμογή πολύ λεπτού στρώματος χρώμα.
  • Δεν έχει ασταρωθεί η επιφάνεια πριν το βάψιμο.
  • Η επιφάνεια του τοίχου είναι προβληματική.
  • Χρησιμοποιήθηκε κακής ποιότητας χρώμα, χωρίς καλές ιδιότητες πρόσφυσης και ελαστικότητας.
  •  
   • Λύση:
   • Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι νερού αραιωμένο 100% με νερό.
   • Εφαρμόζετε ακρυλικό ελαστομερές χρώμα.

 • Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων έχουν παρουσιαστεί φουσκάλες.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγω εμφάνισης υγρασίας ακριβώς μετά το βάψιμο.
  • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγω υγρασίας που προσπαθεί να βγεί στην επιφάνεια από το εσωτερικό του τοίχου.
  • Έλειψη πρόσφυσης τοπικά λόγωβαψίματος σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας.
  •  
   • Λύση:
   • Απομακρύνετε το χρώμα που παρουσιάζει το πρόβλημα με τρίψιμο. Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι διαλύτου αραιωμένο 100% με διαλυτικό.
   • Περνάτε ένα χέρι ελαστομερές ακρυλικό χρώμα.
   • Περνάτε ένα χέρι ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

 • Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων έχουν εμφανιστεί ξεθωριάσματα.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Κακό αστάρωμα.
  • Ο τοίχος σε κάποια σημεία είναι περισσότερο πορώδης από ότι σε άλλες. 
  • Βάφτηκε με υπερβολικά αραιωμένο χρώμα.
  • Κακή ποιότητα χρώματος. 
  • Το χρώμα δεν ανακατεύτηκε καλά ή δεν απλώθηκε ομοιόμορφα στον τοίχο.
  •  
   • Λύση:
   • Ασταρώνετε την επιφάνεια με αστάρι νερού.
   • Περνάτε 2 χέρια ελαστομερές ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

 • Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων η μπογιά απομακρύνεται σε μορφή σκόνης.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Εφαρμόστηκε πολύ λεπτό στρώμα χρώματος.
  • Το χρώμα ήταν κακής ποιότητος.
  • Βάφτηκε με χρώμα που δεν ήταν κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
  •  
   • Λύση:
   • Απομακρύνετε την σκόνη με την βοήθεια σκληρού σφουγγαριού και άφθονου νερού.
   • Αφού στεγνώσει καλά η επιφάνεια, ελέγχουμε την επιφάνεια με το χέρι μας και:
    • Αν εξακολουθεί να βγάζει σκόνη τότε ασταρώνετε με υδατοδιαλυτό αστάρι αραιωμένο 100% με νερό και στην συνέχεια εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό ρώμα.
    • Αν η επιφάνεια δεν βγάζει άλλο σκόνη εφαρμόζετε απ'ευθείας 2 χέρια ακρυλικό χρώμα.

 • Σε βαμμένες επιφάνειες εξωτερικών τοίχων τα στοκαρισμένα σημεία φαίνονται μετά το βάψιμο.

 • Πιθανές αιτίες:
  • Κακό στοκάρισμα.
  • Εφαρμόστηκε χρώμα χαμηλής καλυπτικότητας.
  • Τα σημεία που στοκαρίστηκαν δεν ασταρώθηκαν. 
  •  
   • Λύση:
   • Εφαρμόζετε 2 χέρια ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου.

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr