= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Bioclima ClimaTotal (ότι χρειάζεται να γνωρίζετε)

Το CLΙΜΑtotal® είναι ένα σύστημα που απαντά στην ανάγκη για μέγιστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Ειδικά μελετημένο για ισορροπημένο όφελος στις βασικές κλιματικές ζώνες της χώρας μας, συνδυάζει την πιστοποιημένη ποιότητα BIOCLIMA® με τα πλεονεκτήματα μιας λύσης στα μέτρα σας: Όφελος από την πρώτη μέρα.

Υπολογίστε τα υλικά που χρειάζεστε...

Πιστοποιήσεις:
Πιστοποίηση ΕΤΑ - 10/0122
Πιστοποίηση BM Trada
Με την εφαρμογή του συστήματος CLΙΜΑtotal® τα οικονομικά οφέλη γίνονται αισθητά από την πρώτη μέρα:
 • Σημαντική μείωση των λογαριασμών ψύξης/θέρμανσης
 • Ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης
 • Μικρός χρόνος απόσβεσης (4-6 χρόνια)
 • Αύξηση ωφέλιμης επιφάνειας νεόδμητων έως 6%
 • Αναβάθμιση εμπορικής αξίας του ακινήτου
Ενεργειακή προστασία
Η θωράκιση του κτηρίου θερμικά και στεγανωτικά, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό πλέγμα ενεργειακής προστασίας χειμώνα-καλοκαίρι, η οποία συντελεί στη μείωση της επιβάρυνσης του κτηρίου από τις θερμικές μεταβολές.
 • Προστατεύει τον κτιριακό σκελετό
 • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κτηρίου
 • Εκμηδενίζει τις θερμογέφυρες
 • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%
Ολική αισθητική ανάπλαση
Το μόνο σύστημα θερμομόνωσης που αξιοποιεί τις χιλιάδες αποχρώσεις του Kraft Inspired Color σε μια ποικιλία φινιρισμάτων τα οποία εντάσσονται αρμονικά στην ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση.
 • Διατίθεται σε χιλιάδες αποχρώσεις
 • Φινιρίσματα προσαρμοσμένα στην ελληνική παράδοση
 • Απουσία ρηγματώσεων
 • Εξαιρετική συμπεριφορά στην υγρασία
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Είναι σχεδιασμένο με βάση εύχρηστα δομικά υλικά εύκολης και γρήγορης εφαρμογής με μια απλή εξωτερική τοποθέτηση χωρίς όχληση των ενοίκων.
 • Δεν χρειάζεται αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Προσαρμόζεται σε όλες τις κτιριακές κατασκευές
 • Εφαρμογή χωρίς όχληση των ενοίκων


Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»
Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».
Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.
Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:
Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.
Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.
Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.
Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):
Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).
Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).
Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Συχνές ερωτήσεις

Ποιες περιφέρειες αφορά το πρόγραμμα;
Αφορά στο σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας
Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης;
400.000.000€ και κατανέμεται ανά περιφέρεια βάσει των υφισταμένων σε αυτή κτιρίων και των κονδυλίων ποιον έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Η κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της προϋπολογισμό;
ΝΑΙ
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες. Ναι. Με το νέο φορολογικό νόμο 384/2010, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου έως και 600€ για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας 6000€
Τι θα πρέπει να έχουν τα κτίρια για να είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση;
Γιατί επιλέχθηκαν κτίρια πριν την 01/01/1980;
Τα κτίρια αυτά είναι ενεργοβόρα γιατί είναι αμόνωτα. Αν δεν υπήρχε ο περιορισμός του 1980 οι αιτήσεις για τα κτίρια μετά το 1980 δεν θα είχαν πιθανότητα να κριθούν επιλέξιμες βάσεις συγκριτικής αξιολόγησης. Έτσι ο περιορισμός αυτός είναι και ασφαλιστική δικλείδα.
Πώς δηλώνεται η χρήση κυρίας κατοικίας;
Τόσο η κύρια όσο και η δευτερεύουσα κατοικία δηλώνονται στη φορολογική δήλωση (Ε1). Για την πολυκατοικία το 50% των ιδιοκτησιών θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σαν κύρια η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία . Αν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση και άρα δεν δηλώνεται σαν κατοικία του ενδιαφερόμενου θα πρέπει ο ενοικιαστής / ένοικος να βεβαιώσει τη χρήση της κατοικίας με Υ.Δ. Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
Πώς αποδεικνύεται αυτό; Γιατί αποκλείεται η εξοχική κατοικία;
Η χρήση της κατοικίας δηλώνεται στην φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει ενοικιαστεί θα πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει Υ.Δ. του ενοικιαστή ότι το χρησιμοποίει σαν κύρια κατοικία Είμαστε έτσι και αλλιώς υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι το κτίριο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε για κατοικία καθώς βασιζόμαστε σε Ευρωπαϊκό κανονισμό που αφορά στον οικιακό τομέα.
Με την επιλογή για κύρια και όχι εξοχική κατοικία επιδιώκουμε να επιχορηγηθούν κτίρια που χρησιμοποιούνται για μεγάλο διάστημα του έτους για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τι είναι τιμή ζώνης;
Η ενιαία τιμή αφετηρίας που έχει κάθε ακίνητο το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε 1m² επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας η διαμερίσματος στον Α΄ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο και με συντελεστή εμπορικότητας ίσο με ένα.
Γιατί έχει τεθεί ο περιορισμός τις τιμής ζώνης;
Πως θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης;
Οι τιμές ζώνης είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας.
Ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ) η σχετική βεβαίωση της εφορίας.
Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κλιθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το Π.Επιθ. αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτηση στο πρόγραμμα .Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση που πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Πώς θα ξέρω ότι θα είμαι στη κατηγορία Α και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Οι κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν το1980 είναι αμόνωτες και ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση πιθανότητα θα βρίσκονται σε κατηγορία μικρότερη η ίση της Δ. Η ενεργειακή επιθεώρηση θα κατατάξει το κτίριο στην ενεργειακή του κατηγορία και αυτό θα καταγράφεται στο Π.Ε.Α (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις.
Θα ακολουθείτε η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποιητικών αξιολόγησης για κάθε τράπεζα. Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης για κάθε τράπεζα.
Σε περίπτωση περισσότερων συγκυριών (υψηλή κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;
Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραμμα. Αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις 3 κατηγορίες κινήτρων του προγράμματος μπορεί να υποβάλλει ένας από τους συγκύριους που θα πρέπει να πληρή τα εισοδήματα κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας.
Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας;
Προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μεμονωμένο διαμέρισμα επιλέξιμη κατοικία είναι:
Ύπαρξη συστήματος που παρέχει στον ένοικο τη δυνατότητα ελέγχου στο σύστημα θέρμανσης (αυτονομία, ειδικός λέβητας), η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος για εγκατάσταση ατομικού συστήματος θέρμανση
Να έχει εξασφαλίσει ο ιδιοκτήτης την συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας
Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;
Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;
Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ό κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή όποιες και όσες παρεμβάσεις έχουν προταθεί από τον ΕΕ και είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά μια τουλάχιστον κατηγορία και πληρούν της απαιτήσεις του ΚΕΝΑΝ . Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει τις παρεμβάσεις εκείνες που θα του φέρουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Πως θα γνωρίζει ο πολιτής τις παρεμβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας;
Οι προτάσεις του ΕΕ θα είναι αρκετά αναλυτικές και θα προσδιορίζουν την εξοικονομούμενη ενέργεια και ενδεικτικό κόστος κάθε παρέμβασης.
Υπάρχουν προδιαγραφές για το υλικό και έχει υπολογιστεί το ύψους των δαπανών Οι ανώτατες τιμές μονάδας ανά παρέμβαση θα είναι διαθέσιμες κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Τα δομικά στοιχεία και οι Η-Μ εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΝ και σύμφωνα με τα ορισμένα της ΤΟΤΕΕ (4)
Εξαιρείται η απαίτηση για το μέγιστο επιτρεπόμενο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας (Um) Όλα τα δομικά υλικά και τα Η-Μ συστήματα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE
Ποια η σκοπιμότητα επιδότησης των συγκεκριμένων τεχνολογιών και μέτρων;
Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιμες για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργεια. Αποτελούν τις πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίμακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόμηση κτιρίων.
Πως μπορεί να ενταχθεί μια πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο;
Το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιείται ως κύρια η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμες και οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται ως εξοχική η άλλη δευτερεύουσα κατοικία.
Δεν χαρακτηρίζονται σαν επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (κατάστημα στο ισόγειο κτίριο)
Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο στην οποία περιλαμβάνονται οι επιμέρους αιτήσεις του συνόλου των ιδιοκτητών.
Υποβάλλεται ένα πιστοποιητική ενεργειακής απόδοσης που αφορά στο σύνολο του κτιρίου. Πως μπορεί να ενταχθεί μια πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο.
Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις γίνεται Γ.Σ και αποφασίζετε βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό η συμμετοχή της πολυκατοικίας η επιλογή ΕΕ και ο καθορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας . Μετά η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο εκπρόσωπος προσκομίζει στο ίδιο υποκατάστημα τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν στα προσωπικά του στοιχεία ( ταυτότητα , καθαριστικό).
Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολο της ένταξης στο πρόγραμμα.
Για την ένταξη της πολυκατοικίας στο πρόγραμμα αρκεί μόνο το 50% των διαμερισμάτων να χρησιμοποιούνται ως κύρια η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
Σε αυτή τη περίπτωση είναι επιλέξιμοι και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται ως εξοχική η άλλη δευτερεύουσα κατοικία, επίσης αν πληρείται το εισοδηματικό κριτήριο της Α κατηγορία από τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτητών επιλέξιμων διαμερισμάτων θα εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για κατοικία και τα εισοδήματα τους δεν ξεπερνούν τα όρια της κατηγορίας Β.
Προφανώς τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της πολυκατοικίας.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας σαν ενιαίο κτίριο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο για να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες κινήτρων.
Για τη διευκόλυνση της λήψης απόφασης ισχύουν τα κίνητρα που αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση.
Ποιο ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στην Γενική συνέλευση (πολυκατοικίες);
Το ποσοστό καθορίζεται στον κανονισμό πολυκατοικίας και συνήθως είναι το 100% συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού κώδικα.
Πόση εύκολη θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μία πολυκατοικία ώστε να έρθει σαν ενιαίο κτίριο υπάρχουν σημαντικά κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα;
Αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο του 2011.
Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων;
2 μήνες από την ημερομηνία έναρξης
Που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν το δελτίο τύπου της εξαγγελίας του προγράμματος;
Στο site www.ypeka.gr
Από ποια ημερομηνία θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
Από την ημερομηνία έκδοσης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, οι δαπάνες γίνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και θα είναι επιλέξιμες εφόσον το αίτημα του θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Ποίες είναι οι επιδοτήσεις του προγράμματος;
Ποιο είναι το ανώτατο όριο υπολογισμού;
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανα κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€
Γατί έχει επιλέγει το πόσο των 15000€ ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός;
Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες. Για τον υπολογισμό του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού με βάση μια μέση κατοικία (διαμέρισμα και μονοκατοικία) και βρέθηκε ότι τα μεγέθη καλύπτουν τις επιθυμητές παρεμβάσεις.
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ναι και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική δαπάνη του έργου.
Το κόστος των Ε.Ε συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€;
Όχι Το κόστος των Ε.Ε είναι επιπλέον των 15.000€ και επιδοτείται 100% για τους ωφελουμένους των κατηγοριών Α και Β. εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που μία πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνει το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης;
Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο μόνο εάν η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα . Σε περίπτωση, το ενεργειακό Πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση μιας κατοικίας άρα δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισμα.
Εάν κατά την 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας κατά μία ενεργειακή κατηγορία θα δικαιούται επιχορήγηση από το πρόγραμμα.
Εάν υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις δεν είναι δυνατό η χρηματοδότηση της πρότασης.
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής έγκρισης των προτάσεων;
Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;
 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών στις απαιτούμενες παρεμβάσεις (μπορεί να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ) ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση.
 2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου ωφελουμένου
 3. Οικοδομικά άδεια
 4. Υ.Δ του νόμου 1599/1986 συγκύριων ακινήτου
 5. ΕΤΑΚ η βεβαίωση ΔΟΥ για την τιμή ζώνης
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010
 7. Αντίγραφο Δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010
 8. Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
 9. Στην περίπτωση που το ακίνητο δεν χρησιμοποιείτε ως κατοικία του ενδιαφερόμενου
  1. Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείτε δωρεάν
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 ενοικίου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια/ πρώτη δευτερεύουσα κατοικία εξοχική ή άλλη κατοικία η επαγγελματική στέγη, ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί ή
  3. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη, δευτερεύουσα κατοικία
 10. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 11. Έντυπο προτάσεων / παρεμβάσεων (Έντυπο)
 12. Οικονομικές προσφορές αναδοχών/προμηθευτών
 13. Υ.Δ του Ν 1599/1986 αιτούντα (Έντυπο)
Σε περίπτωση πολυκατοικίας:
 1. Απόφαση Γ.Σ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας.
 2. Αντίγραφο Δ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου εκπροσώπου
 3. Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. ΕΣΑΚ για κάποιο από τα διαμερίσματα ή βεβαίωση ΔΥΟ για την τιμή ζώνης
 5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 6. Έντυπο προτάσεων παρεμβάσεων
 7. Οικονομικές προσφορές ανάδοχων/προμηθευτών
 8. Έντυπο επιμερισμού κόστους ανά ιδιοκτησία υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες (έντυπο παραρτήματος)
 9. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 αιτούντα ως εκπροσώπου πολυκατοικίας (έντυπο παραρτήματος)
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι;
Η ετήσια εξοικονομούμενη ενέργεια (kWh) ανά τμ πριν το κόστος παρέμβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης. Δεν υπάρχει αριθμός προτεραιότητας, το πρόγραμμα έχει προκαθορισμένη διάρκεια. Η κατάταξη γίνεται ανά ποσοστό σε επίπεδο περιφέρειας.
Η τελική εκλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τις τράπεζες;
Όχι, η τελική επιλογή θα γίνει μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουμένων θα γίνει από το ΤΕΜΠΜΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ
Ποια είναι τα ανεμενόμενα ωφέλει από την εφαρμογή του προγράμματος;
 • Εξοικονόμηση ενέργεια
 • Μείωση εκπομπών CO2
 • Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτικοποίηση της ενέργειας και τη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις.
 • Δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος
 • Η κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών
Τι οικονομικό όφελος θα προκύψει για τον πολίτη από την εξοικονόμηση ενέργειας;
Για μια μονοκατοικία 100 που θα μονωθεί, το όφελος σε κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να φτάσει και τις 23.000 kWh δηλαδή ποσοστό εξοικονόμησης εως και 60% δηλαδή μείωση ετησίου κόστου για θέρμανση κατά 1.500€
Πόσα κτίρια εκτιμάται να μπούν στο πρόγραμμα;
Περίπου 100.000
Που μπορούμε να βρούμε ενεργειακούς επιθεωρητές;
Μετά την έκδοση του Π.Δ των ενεργειακών επιθεωρητών θα δημιουργηθεί Μητρώο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν από το site www.ypeka.gr
Για να ενοικιαστεί η να πουληθεί μια κατοικία πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις;
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ (από 09.01.2011) όταν πρόκειται να ενοικιαστεί η να πουληθεί (από 09.01.2010) ένα κτίριο θα πρέπει να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου και επίσης θα δίνονται συστάσεις για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν απαιτείται η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για την ενοικίαση η την αγορά ακινήτου.


Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr