= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Τρόποι χρήσης των προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας της Kraft Bioclima

Η σειρά Bioclima είναι ένα νέο τμήμα της Kraft Paints. Χρησιμοποιεί προϊόντα νανοτεχνολογίας και με την εφαρμογή τους πετυχαίνετε μεγάλη οικονομία μονώνοντας το κτήριό σας αποτελεσματικά, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος θέρμανσης - ψύξης. Η σειρά ClimaTotal αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση-αναδιάπλαση και μόνωση μαζί.
Δείτε επίσης την επίσημη σελίδα της Bioclima... Ενημερωτικό φυλλάδιο Bioclima

Προϊόντα Νανοτεχνολογίας BioClima της Kraft - Πίνακας απόδοσης στις 4 κλιματικές ζώνες της Ελλάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ BIOCLIMA ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
 1. Σύστημα ClimaComfort για όψεις κτηρίων (δείτε το έτοιμο πακέτο...)
  • Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια του τοίχου απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
  • Συνίσταται η εφαρμογή όλων των επιστρώσεων να γίνεται όταν η θερμοκρασία των τοίχων είναι μικρότερη από 30°C και όχι υπό άμεση ακτινοβολία.
  • Εφαρμόστε μία στρώση Waterproof Coat. Αν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα πορώδες, συνίσταται η χρήση και δεύτερης στρώσης Waterproof Coat μετά από 24 ώρες. Το Waterproof Coat δεν αραιώνεται και έχει κάλυψη 14-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • 24 ώρες μετά την εφαρμογή του Waterproof Coat, εφαρμόζετε μια στρώση ClimaComfort Stucco με μεταλλική σπάτουλα, και ενώ το υλικό είναι ακόμα νωπό, εμβαπτίστε το αντιαλκαλικό πλέγμα στήριξης μέχρι να καλυφθεί πλήρως. Όταν το πρώτο χέρι στεγνώσει τελείως (6-12 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες), εφαρμόζετε με μεταλλική σπάτουλα το δεύτερο χέρι και στην συνέχεια τρίβετε το υλικό με απαλές κυκλικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας πλαστική σπάτουλα, ώστε να εξομαλυνθούν οι ατέλειες της εφαρμογής.
  • Το ClimaComfort Stucco αραιώνεται έως 5% σε θερμές καιρικές συνθήκες και έχει απόδοση 1,05 - 1,45 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση. Αναδεύεται με μηχανικό δράπανο πριν την εφαρμογή, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 2. Σύστημα ClimaComfort για ταράτσες (δείτε το έτοιμο πακέτο...)
  • Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών σημείων, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
  • Σε υπόβαθρα ασφάλτου ή παλιών ελαστομερών, αφαιρέστε τα υποστρώματα εάν εμφανίζουν μεγάλες ρωγμές και ξεφλουδίσματα. Βεβαιωθείτε ότι το υπόβαθρο που έχει αποκαλυφθεί είναι σταθερό και με καλή πρόσφυση.
  • Δεν συνίσταται η χρήση υποστρωμάτων διαλύτη, καθαριστικών ή υλικού στοκαρίσματος σε επιφάνειες από άσφαλτο πριν από την εφαρμογή.
  • Συνίσταται η εφαρμογή όλων των επιστρώσεων να γίνεται όταν η θερμοκρασία των τοίχων είναι μικρότερη από 30°C και όχι υπό άμεση ακτινοβολία.
  • Εφαρμόστε μία στρώση Waterproof Coat. Αν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα πορώδες, συνίσταται η χρήση και δεύτερης στρώσης Waterproof Coat μετά από 24 ώρες. Το Waterproof Coat δεν αραιώνεται και έχει κάλυψη 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • Μετά από 24 ώρες από την εφαρμογή του Waterproof Coat, εφαρμόστε 2 επιστρώσεις ClimaComfort Sealer, περίπου 0,35 χιλιοστά η καθεμιά σε υγρή κατάσταση, με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 24 ώρες. Για ευκολότερη εφαρμογή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνίσταται πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του ClimaComfort Sealer το ελαφρύ βρέξιμο της ταράτσας με νερό για να μειωθεί η θερμοκρασία του υποστρώματος. Το ClimaComfort Sealer δεν αραιώνεται και αποδίδει 3-3,5 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ώρες. Το ClimaCool Coat αραιώνεται έως 5% και αποδίδει 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 3. Σύστημα ClimaCool για όψεις (πλήρους διαπνοής)
  • Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια του τοίχου απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
  • Εφαρμόστε μία στρώση Waterproof Coat. Αν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα πορώδες, συνίσταται η χρήση και δεύτερης στρώσης Waterproof Coat μετά από 24 ώρες. Το Waterproof Coat δεν αραιώνεται και έχει κάλυψη 14-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • 24 ώρες μετά την εφαρμογή του Waterproof Coat, εφαρμόζετε 1-2 στρώσεις ClimaCool Sealer με με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 24 ώρες.Το ClimaCool Sealer δεν αραιώνεται και έχει απόδοση 14-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής 6 ώρες. Το ClimaCool Coat αραιώνεται 5% και αποδίδει 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 4. Σύστημα ClimaCool για όψεις (αντιρηγματικής προστασίας)
  • Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια του τοίχου απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύντε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι Kraft Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
  • Εφαρμόστε μία στρώση Waterproof Coat. Αν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα πορώδες, συνίσταται η χρήση και δεύτερης στρώσης Waterproof Coat μετά από 24 ώρες. Το Waterproof Coat δεν αραιώνεται και έχει κάλυψη 14-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • 24 ώρες μετά την εφαρμογή του Waterproof Coat, εφαρμόζετε 2 στρώσεις ClimaCool Sealer με με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 6 ώρες.Το ClimaCool Sealer αραιώνεται μέχρι και 10% στην πρώτη στρώση, ενώ δεν αραιώνεται στο δεύτερο χέρι και έχει απόδοση 12-14 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής 6 ώρες. Το ClimaCool Coat αραιώνεται 5% και αποδίδει 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 5. Σύστημα ClimaCool για όψεις (πρόωρης βαφής)
  • Σε νέα τσιμέντα, μπετά ή σοβάδες, αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν για 8 ημέρες και εφαρμόστε μια στρώση Waterproof Coat. Μην το αραιώσετε. Αποδίδει 14-16 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • 3 μέρες μετά, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση Waterproof Coat.
  • 24 ώρες μετά, εφαρμόζετε 2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο διάστημα επαναβαφής τουλάχιστον 24 ώρες. Το αραιώνετε έως 5%. Αποδίδει 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 6. Σύστημα CimaCool για ταράτσες (Δείτε το έτοιμο πακέτο...)
  • Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών σημείων, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
  • Σε υπόβαθρα ασφάλτου ή παλιών ελαστομερών, αφαιρέστε τα υποστρώματα εάν εμφανίζουν μεγάλες ρωγμές και ξεφλουδίσματα. Βεβαιωθείτε ότι το υπόβαθρο που έχει αποκαλυφθεί είναι σταθερό και με καλή πρόσφυση.
  • Δεν συνίσταται η χρήση υποστρωμάτων διαλύτη, καθαριστικών ή υλικού στοκαρίσματος σε επιφάνειες από άσφαλτο πριν από την εφαρμογή.
  • Συνίσταται η εφαρμογή όλων των επιστρώσεων να γίνεται όταν η θερμοκρασία των τοίχων είναι μικρότερη από 30°C και όχι υπό άμεση ακτινοβολία.
  • Εφαρμόστε μία στρώση Waterproof Coat. Αν το υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα πορώδες, συνίσταται η χρήση και δεύτερης στρώσης Waterproof Coat μετά από 24 ώρες. Το Waterproof Coat δεν αραιώνεται και έχει κάλυψη 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο.
  • 24 ώρες μετά, εφαρμόστε 2 στρώσεις ClimaCool Sealer με ενδιάμεσο χρόνο επαναβαφής τουλάχιστον 6 ώρες. Δεν το αραιώνετε. Αποδίδει 6-7 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ClimaCool Coat με ενδιάμεσο χρόνο επαναβαφής τουλάχιστον 6 ώρες. Αραιώνεται έως 5%. Αποδίδει 8-10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο ανά στρώση.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10°C και υψηλότερες των 35°, καθώς και σε υγρασία άνω του 65%.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι χρόνοι που αναφέρονται μπορεί να επιμηκυνθούν εάν οι θερμοκρασία είναι χαμηλή ή η υγρασία μεγάλη.
 7. Σύστημα ClimaTotal

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr