=== ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ===
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.
Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.
Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...

Με αγορά προϊόντων Stanley 30€ και άνω, έχετε δώρο ένα συναρμολογούμενο

Χρώμα για υψηλές θερμοκρασίες έως 600℃ μαύρο 500ml

17,64€

High Temp

Xn
Βλαβερό σε περίπτωση εισπνοής
Βλαβερό
F
Εξαιρετικά εύλεκτο
Πολύ εύφλεκτο

Πυράντοχο επίχρισμα ειδικά σχεδιασμένο για να διατηρεί το χρώμα, τη γυαλάδα και την αντοχή του όταν εκτίθεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για εξατμήσεις, ψησταριές, φούρνους, καλοριφέρ κλπ. Το χρώμα σκληραίνει με την αύξηση θερμοκρασίας. Μετά την σκλήρυνση, είναι ανθεκτικό στο λάδι και το πετρέλαιο.

Για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ξυλόλη.

Επισημάνσεις κινδύνου:

  • 11 Πολύ εύφλεκτο.
  • 20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
  • 52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Επισημάνσεις ασφαλείας:

  • 23 Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις.
  • 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
  • 43 Για την κατάσβεση να χρησιμοποιείτε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστική σκόνη, ουδέποτε νερό.
  • 51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  • 61 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Περιέχει Butanone oxide.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.


Τεμάχια:

  • Μοντέλο: ID4255

Copyright © 2020 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr