Πίνακας χρωμάτων από το χρωματολόγιο Inspired της Kraft paints (ανοικτόχρωμες και ουδέτερες αποχρώσεις) - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει