Βύσματα θερμομόνωσης για στριφώνια M8-M10 που τοποθετούνται με άλλεν 12mm κουτί 50 τεμαχίων - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει