Φλαντζόκολλα πολυμερών αντοχής από -70° έως 260°C σε φυσίγγιο 310ml - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει