Στήριγμα χαλκοσωλήνων και μονοσωλήνιων Ø18 μονό με βίδα - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει