Πατρόγκα με συνθετική τρίχα για ασβέστωμα, γαλακτώματα, υδροχρώματα και γενική καθαριότητα - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει