Λάστιχο παροχής νερού για πλυντήρια ؾ″ γωνιακό 3 μέτρα - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει