Εξάπλευρος χάρακας (κλιμακόμετρο) 30 εκατοστών από χυτό αλουμίνιο - Κάντε κλικ στην εικόνα για να κλείσει