= ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ =
Η ηλεκτρονική μας σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαθέτει πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Ισχύουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε περισσότερο κάνοντας κλικ εδώ...
Ελληνικά

Κατάλογος με μπαταρίες νερού Fiore

Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø35 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
                        ALTURA MIA!
                        29CR2710 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø35 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
ALTURA MIA!
29CR2710
Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø35 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
                        KYRO
                        86CR8110 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø35 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
KYRO
86CR8110
Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
                        MAX
                        32CR2210 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
MAX
32CR2210
Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
                        KEVON
                        81CR8120 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
KEVON
81CR8120
Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα ψηλή με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
                        KEVON
                        81CR8123/8193 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα ψηλή με μηχανισμό Ø42 και αυτόματη βαλβίδα αποχέτευσης
KEVON
81CR8123/8193
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική άνω ροής επιτοίχια με μηχανισμό Ø35
                        ALTURA MIA!
                        29CR4730 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική άνω ροής επιτοίχια με μηχανισμό Ø35
ALTURA MIA!
29CR4730
	Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική κάτω ροής επιτοίχια με μηχανισμό Ø35
                        ALTURA MIA!
                        29CR4715 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική κάτω ροής επιτοίχια με μηχανισμό Ø35
ALTURA MIA!
29CR4715
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35 & χαμηλό ρουξούνι
                        ALTURA MIA!
                        29CR4510 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35 & χαμηλό ρουξούνι
ALTURA MIA!
29CR4510
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
                        ALTURA
                        29CR4631 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
ALTURA
29CR4631
	Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
                        KEVON
                        81CR4510 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
KEVON
81CR4510
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι αποσπώμενο ντουζ και μηχανισμό Ø42
                        ΜΑΧ
                        32CR4395 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι αποσπώμενο ντουζ και μηχανισμό Ø42
ΜΑΧ
32CR4395
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
                        ΜΑΧ
                        32CR4110 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
ΜΑΧ
32CR4110
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι με επιλογέα για φίλτρο κάτω πάγκου και μηχανισμό Ø42
                        ΜΑΧ
                        32CR4160 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με χαμηλό ρουξούνι με επιλογέα για φίλτρο κάτω πάγκου και μηχανισμό Ø42
ΜΑΧ
32CR4160
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι αποσπώμενο ντουζ και μηχανισμό Ø42
                        ΜΑΧ
                        32CR4399 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι αποσπώμενο ντουζ και μηχανισμό Ø42
ΜΑΧ
32CR4399
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
                        ALTURA MIA
                        29CR4610 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
ALTURA MIA
29CR4610
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø40
                        XENON
                        44CR5490 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø40
XENON
44CR5490
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø40
                        XENON
                        44CR5480 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø40
XENON
44CR5480
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
                        KEVON
                        81CR4631 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø35
KEVON
81CR4631
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
                        MAX
                        32CR4310 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
MAX
32CR4310
Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
                        KEVON
                        81CR4318 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι και μηχανισμό Ø42
KEVON
81CR4318
	Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι με επιλογέα για φίλτρο κάτω πάγκου και μηχανισμό Ø42
                        MAX
                        32CR4319 Μπαταρία κουζίνας θερμομικτική πάγκου με ψηλό ρουξούνι με επιλογέα για φίλτρο κάτω πάγκου και μηχανισμό Ø42
MAX
32CR4319
Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 ψηλό ρουξούνι και βαλβίδα αποχέτευσης
                        MAX
                        32CR2243 Αναμεικτική μπαταρία νιπτήρα με μηχανισμό Ø42 ψηλό ρουξούνι και βαλβίδα αποχέτευσης
MAX
32CR2243
Αναμεικτική μπαταρία λουτρού ξενοδοχείου επιτοίχια με μηχανισμό Ø35 με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
                        ALTURA MIA!
                        29CR1760 Αναμεικτική μπαταρία λουτρού ξενοδοχείου επιτοίχια με μηχανισμό Ø35 με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
ALTURA MIA!
29CR1760
	Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
                        KYRO
                        86CR8141 Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
KYRO
86CR8141
Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με μηχανισμό Ø42 με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
                        MAX
                        32CR1000 Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με μηχανισμό Ø42 με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
MAX
32CR1000
Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
                        KEVON
                        81CR8141 Αναμεικτική μπαταρία λουτρού επιτοίχια με τηλέφωνο και σπιράλ 1,50m χρωμέ
KEVON
81CR8141

Σημαντικές πληροφορίες


Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν χρειάζεστε πιστωτική κάρτα για να παραγγείλετε.
Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι άμεσα διαθέσιμα.
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Αποστέλλουμε και με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα.

Ελάχιστα έξοδα αποστολής:

*για παραγγελίες μέχρι 2 κιλά
(Αντικαταβολή: 2,50€)

Δωρεάν έξοδα αποστολής
για παραγγελίες
150€ και άνω
εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 8 κιλά σε βάρος αποστολής
σε όλη την Ελλάδα.

Δεν καταλαβαίνετε κάτι;
Δείτε: Βοήθεια

Σημείο πώλησης Stanley Premium Club στην Θεσσαλονίκη

Εξουσιοδοτημένο μέλος του Kraft business club στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πολλές ιστορίες, μια καρδιά!
Thessaloniki
Many stories, one heart

Επισκευτείτε την σελίδα μας στο facebook
Copyright © 2024 www.johnart.gr. Powered by www.gowebshop.gr